January 24, 2018

Miell tip “450”për shije sa më të vecantë në përgatitjen e bagetave ?? Buka e mirë,kerkon perkushtim në pergatitje,dy duar delikate dhe më e rendësishmja një miell cilësor

Miell tip "450"për shije sa më të vecantë në përgatitjen e bagetave ?? Buka e mirë,kerkon perkushtim në pergatitje,dy duar delikate dhe më e rendësishmja një miell cilësor#1995