Ne jemi e para kompani në industrinë e prodhimit të miellit që zotëron laboratorin e parë të Akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit

Ky akreditim është marrë ne vitin 2013 pas nje pune shumë intensive dhe kontrollove të imtësishme nga kjo Drejtori. Gjatë fazës 3 vjecare kompania jonë kaloi me sukses të gjitha testet dhe kërkesat nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit dhe ne jemi më shumë se krenar që jemi e para fabrikë mielli në vend me një laborator të akredituar. Laboratori jonë ka Çertifikata ndërkombëtare dhe është Akredituar për të bërë të gjitha analizat fiziko-kimike dhe reologjike të grurit dhe drithërave në përgjithësi.
iso22000-2005-min

ISO 22000:2005

Miell Tirana është certifikuar nga "European Satefy & Quality Control" me standartin ISO 22000:2005. Kjo vërteton që ne menaxhojmë produktet tona ushqimore në mënyrë të sigurt dhe të shëndetshme.
da-min

ISO/IEC 17025:2006

Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit ka bërë kontrollet përkatese për të dhënë certifikimin ISO/IEC 17025:2006. Ky certifikim vërteton se laboratori ynë i analizave fiziko-kimike është në përputhje të plotë me standartet e vendosura nga autoritetet përkatese.
bid-min

Modeli QC100

Kompania jonë është akredituar nga BID (Business Initiative Directions) për modelin e menaxhimit të cilësisë QC100 që vërteton se ne kemi staf të trajnuar, teknologji inovative, miell te cilësisë maksimale sipas standarteve europiane dhe përdorimin e aseteve në mënyrë që të arrijmë produktivitet maksimal.
iso9001-2008-min

ISO 9001:2008

Miell Tirana është certifikuar me standartin ISO 9001:2008 në lidhje me sistemet tona të menaxhimit të cilësisë së produktit dhe burimeve njerezore. Një tjetër tipar që vlerëson punen tonë ndër vite.
london-2012-min

International Quality Crown Award

Në cmimet internacionale të Quality Crown mbajtur në Londer në vitin 2012, Miell Tirana është vlerësuar me certifikatë për punën e madhe në arritjen e cilësisë maksimale në produkte, lidership, inovacion dhe eficensë.
haccp-system-min

HACCP System

"European Quality & Safety Control" ka certifikuar kompaninë tonë në lidhje me implementimin e sistemit HACCP. Ky sistem është përgjegjës për menaxhimin e prodhimit dhe cilësisë.