Ne një takim të mbajtur ditën e sotme pranë kompanisë sonë me Ministren e Mbrojtjes së Sipërmarrjes Znj. Sonila Qato, ku u ndjemë të vlerësuar nga ana e saj për kontributin dhe përkushtimin tonë të palodhshëm që në tryezat e familjeve shqiptare të ketë produkte të një cilësie maksimale ! ??‍?‍?‍?? ?✔?Pas depozitimit të një ankese dje nga ana e biznesit, menjëherë sot organizuam një takim në kompani për të ballafaquar nga afër një situatë problematike të krijuar për shkak të zbatimit të një projekti infrastrukture nga ana e Autoritetit Rrugor.? ??Kjo ndërmarrje e cila në vitin 2012 ka marrë Çmimin Ndërkombëtar për Cilësi nga BID (Business Internatioal Directory) ? dhe ka të punësuar një numër të madh punonjësish, është një shembull i mirë i prodhimit shqiptar?? që duhet nxitur dhe mbështetur në çdo kohe✅ ishin disa nga fjalët që Ministrja u shpreh !☺ - Miell Tirana
Albanian