Një lider në industrinë e prodhimit të miellit në Shqipëri


“Miell Tirana” sh.a. është një fabrikë e specializuar në prodhimin e miellit ushqimor për popullsinë. Ajo është themeluar në Vitin 1995, si rezultat i privatizimit të ish Ndërmarrjes Shtetërore të Përpunimit të Drithrave.Miell Tirana” sh.a. është një kompani lider në tregun shqiptar, dhe një shembull shumë i mirë i trasformimit rrënjësor të një ndërmarje ish shtetërore në falimentim, në një kompani me teknologji moderne dhe shumë konkurruese në një treg të lirë e global.

Misioni yne eshte te japim maksimumin per te ofruar produktet dhe sherbimet me cilesore dhe me cmime konkurruese per cdo konsumator.


Lexo me shume
automatizim
Linjë prodhimi e automatizuar
laborator
Laborator i akredituar
teknologji
Teknologji moderne
magazine
Kapaciteti 240 ton në ditë


Media